Családpolitikai Iroda
Kutatási Iroda
Stratégiai Iroda
Eredményeink
Útvonal ide: CSALÁD / Családpolitikai Iroda

Családpolitikai Iroda

Az Iroda vezetője:

Vályi Réka
Tel.: 06-1/237-6715
E-mail:


A családot kifogyhatatlan erőforrásnak tartjuk, mert ereje a szeretetből fakad. Ha erősek a családok, erős a Nemzet. Amikor azt mondjuk család, azt mondjuk szolidaritás. A családok képezik a társadalom gazdasági, humán és szociális tőkéjét, ezért különösen fontos értékteremtő tevékenységük méltó erkölcsi és anyagi elismerése.

A család az a nemzeti és európai közös nevező, amelyet a lehető legnagyobb gondossággal kell védenünk.

A CSINI munkájában kiemelt hangsúlyt kap a családpolitika. A Család-, Népesedéspolitikai és Kutatási Igazgatóság célja, hogy közreműködjön a családbarát társadalmi környezet megteremtésében, a család és a házasság intézményeinek az azokat megillető helyre történő visszahelyezésében, a családok minden területen történő támogatásában, a házasságok védelmében, a családok kohéziójának erősítésében.

A Családpolitikai Iroda közreműködik a hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségét biztosító kormányzati intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában.
Részt vesz a hátrányos helyzetű emberek támogatását, gondozását célzó programokban. Közreműködik a társadalmi kirekesztődés mérsékléséhez és megelőzéséhez szükséges intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában. Segíti a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét célzó programok kialakítását és végrehajtását.

Tevékenységi területek

 • Az új Nemzeti Családpolitikai Koncepció kidolgozásának munkájában való kutatási részvétel. (A koncepció a 2000. évi OGY Határozati munkaanyagot váltja fel).

 • A „Nemzeti Családpolitikai Cselekvési Program 2011-2020” stratégiai dokumentum szakmai kutatási megalapozásában való részvétel. A stratégiát a 2011. évi cenzus adatainak ismeretében lehet elkészíteni, optimális esetben 2012. év végére.

 • Családpolitikai célú pályázatok. A pályázatok célja a családokat feladataik hosszú távú ellátásában segítő – új programok fejlesztésére, külföldi programok adaptálására szolgáló – támogatás biztosítása. A munkacsoport a pályázatok monitorozásában és eredményeinek elemzésében vesz részt.

 • Családpolitikai területi információs fejlesztések, statisztikai és információs szolgáltatások központi adattárának/adatbázisának létesítése. Bibliográfiai gyűjtemény és kutatói regiszter. (Feltétel: A családpolitikai célú pályázatok kutatásra szánt keretéből elnyert pénzösszeg.)

 • Együttműködések:
  Kutatási együttműködés a CSINI módszertani, képzési és programigazgatóságával.
  Együttműködés akadémiai kutatóhelyekkel, egyetemi és főiskolai műhelyekkel a családpolitika megalapozásában. Együttműködés civil és egyházi szervezetekkel családerősítő programokban.

 • Együttműködés a Családpolitikai Kollégiummal.


Tevékenység tervezetek

 • Családtámogatási rendszer átalakításának komplex vizsgálata (A hazai mellett nemzetközi összehasonlítás alapján, elsősorban Közép-európai kitekintéssel). Információk, statisztikák gyűjtése. Családtámogatások 2011. adatbázis-gyorsjelentés.

 • A családi élet és munkaerő-piaci jelenlét összeegyeztetését segítő programok szakmai megalapozása. Szülési szabadságról visszatérő anyák újra elhelyezkedési lehetőségei egy vállalat felmérése alapján.

 • Kiemelt törődést érdemlő család(típus)ok kutatása:

  • egyszülős családok

  • sokgyerekes családok

  • fogyatékos gyereket nevelő családok, fogyatékos szülők családjai

  • roma családok

  • munkanélküliek a családban

  • gyermektelen családok

  • szabadságvesztés büntetését töltő családtag családja.

 • Családbarát társadalmi környezet és közbeszéd kialakítását illetve elfogadó, támogató és összetartó társadalom elősegítését célzó programok szakmai megalapozásában való részvétel.

 • Otthonteremtés és szocio-medikális, családpolitikai pillérek kutatási megalapozása. Koragyermekkori nappali ellátások, a hozzáférés dilemmája a felhasználók szempontjából, e körben 6-8 esettanulmány készítése.

 • Rugalmas gyermekgondozási hálózat kialakítását megalapozó szakmai munkákban való részvétel.

 • Egyéb szakmapolitikai fejlesztési koncepciók, programok kutatási megalapozásában való részvétel. (családpolitika, szociálpolitika, foglalkoztatás-politika, időspolitika, ifjúságpolitika, oktatáspolitika és egészségpolitika integrálása). Illetve olyan interdiszciplináris témák mint pl. életminőség, vagy családi értékrend és a vallásosság kutatása.
  A felmérések három fő csoportjának (vagyis a demográfiai és családszociológiai és a családpolitikát közvetlenül segítő kutatások) eredményei együttesen járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a családpolitika folyamatosan rendelkezzen a tevékenységéhez nélkülözhetetlen információs bázissal.
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS