Családpolitikai Iroda
Kutatási Iroda
Stratégiai Iroda
Eredményeink
Útvonal ide: CSALÁD / Kutatási Iroda

Kutatási Iroda

Az Iroda vezetője:

Mészáros Zoltán
Tel.: 06-1/237-6725
E-mail:


A Kutatási Iroda feladata a családok funkcióinak ellátásához szükséges feltételek, rendelkezésre álló szolgáltatások és egyéb ellátások vizsgálata, hatékonyságuk felmérése:

 • demográfiai folyamatokból adódó kihívások
 • a munka és a családi élet egyensúlyának megteremtése.


A tartósan és/vagy átmenetileg hátrányos helyzetű csoportok jellemzői, rendelkezésre álló szolgáltatások és egyéb ellátások vizsgálata, hatékonyságuk felmérése:

 • gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok
 • különleges helyzetű, speciális ellátást igénylők
 • tartósan szegénységben élők.


Az ifjúság helyzete, egyes csoportjainak jellemzői, az ifjúsághoz kötődő intézményrendszer működése, hatékonysága.


Tevékenységi kör:

 • Adatbázisok elemzése és másodelemzése, amelyek keretében a jelentősebb hazai és nemzetközi adatbázisok naprakész ismerete és gyakorlott kezelésük biztosítja, hogy ne csak előre tervezett elemzések, hanem gyors választ igénylő, döntés előkészítő tanulmányok is készüljenek.
 • Nemzetközi összehasonlító adatok, információk gyűjtése, célzott feldolgozása, amely egy-egy vizsgálandó helyzet, ellátás típus, szolgáltatás, stb. nemzetközi kontextusának ismertetése és a magyar viszonyok nemzetközi értelmezése mind értékelési, mind fejlesztési szempontból.
 • Hazai kutatások végzése:
  • mind nagyobb kutatóhelyekkel való együttműködésben
  • mind pedig önállóan az adott erőforrások rendelkezésre állása függvényében
 • Nemzetközi együttműködések, kutatásokban való részvétel
 • Hazai és nemzetközi szakértői munka
 • Kutatási eredmények terjesztése: publikációkkal, az intézeti honlapon közzétett információkkal, szemináriumok szervezésével.
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS