Országos szociális alap- és szakvizsga
Országos szociális szakmai továbbképzések
OKJ-s szociális szakképzés
Képzések szociális szolgáltatást végzőknek
Akkreditált továbbképzések
Szociális és gyermekvédelmi működési nyilvántartás
Megrendelhető szociális tan- és szakkönyvek
Felnőttképzési szolgáltatások
Panaszkezelés
Útvonal ide: KÉPZÉS / Felnőttképzési szolgáltatások

Felnőttképzési szolgáltatások

A szolgáltatások biztosítására vonatkozó általános szabályok, tevékenységek

A szolgáltatásról készített tájékoztató tartalmában megegyezik jelen folyamatleírással, kiegészítve a szolgáltatás igénybevételének módjával kapcsolatos szervezési információkkal. Részét képezheti az általános tájékoztatási célokat szolgáló dokumentumoknak, beleértve az elektronikus formában terjesztett dokumentumokat is.

A jelentkezők, érdeklődők számára elérhetővé tesszük a szolgáltatásainkról szóló tájékoztatót, és honlapunkon ismertetjük szolgáltatásaink jegyzékét. Az ügyfélszolgálati tevékenység keretében lehetőséget biztosítunk konzultációs időpont kérésére (helyszíni jelentkezés, esetleg elektronikus levélben kezdeményezett, regisztráció keretében történő időpont egyeztetés).

A képzési tájékozató tartalmazza a szolgáltatás rövid leírását, de a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről az ügyfélszolgálati munkatárs tájékoztatja a képzésre jelentkezőt. Azt, hogy a jelentkező igénybe kívánja-e venni a szolgáltatást, az ügyfélszolgálati munkatárs a jelentkezési lapon rögzíti.

Amennyiben a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások iránt érdeklődő jelentkezik valamely képzésünkre, akkor a jelentkezési lapon rögzíti a szolgáltatás megvalósítója a képzési folyamat szempontjából lényeges információkat. Egyéb nem kötött formátumú feljegyzést készít, amelyet a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos felmérőlappal, kérdőívvel – amennyiben ilyet alkalmazott – visszakereshető módon megőriz. A képzési szolgáltatások igénybe vevőiről külön nyilvántartást vezetünk.


Előzetesen megszerzett tudás felmérése

Az előzetesen megszerzett tudás felmérése a képzéseink iránt érdeklődő, képzéseinkre jelentkező potenciális résztvevők számára biztosított díjmentes szolgáltatás.

Az előzetesen megszerzett tudás felmérése az iskolai végzettséget igazoló dokumentumokból összeállított portfólió segítségével történhet. Szükség esetén a portfólió összeállításához strukturált foglakozás keretében nyújtunk segítséget.

A jelentkezőket a dokumentumokra épített portfólió bemutatása után, a képzési programban leírtak szerint tájékoztatni kell a megszerzett tudás beszámíthatóságáról.

Az előzetes tudás felmérése történhet célirányos, adott képzéshez kapcsolódó szintfelmérő kérdőívek segítségével is. A kérdőívek feldolgozását az adott képzési területért felelős vezető által kijelölt oktató végzi. Az adott képzési területért felelős vezető gondoskodik arról, hogy a jelentkezők előzetes tudásának ismeretében, amennyiben ez szükséges, megtörténjen a képzési program átdolgozása, illetve egyénileg megvizsgálja a képzés egyes részei alól történő felmentés lehetőségét, szükségességét. Az adott képzési területért felelős vezető felelőssége tájékoztatni a képzés oktatóit az előzetesen megszerzett tudás mérésének eredményeiről, és ellenőrizni azt, hogy az oktatók a képzés során figyelembe veszik-e az előzetes ismereteket (pl. a csoportmunkák, egyéni feladatok kiadásában).

Húsz óra alatti, vagy nem vizsgával záruló képzési programok esetében az előzetesen megszerzett tudás felmérése történhet szóbeli konzultáció keretében is.

A felmérést végezheti a kérdőívek alapján az ügyfélszolgálati munkatárs, azonban az adott képzési területért felelős vezető kijelölhet oktatót az előzetesen megszerzett tudás mérésének elvégzésére.

A képzésre jelentkezők már megszerzett kompetenciáinak (előzetes tudásának) felmérése és esetleges beszámítása az adott képzési területért felelős vezető felelőssége.


Önálló tanulást segítő szakkönyvtári szolgáltatás (Egyéb szolgáltatás)

Az önálló tanulást segítő szakkönyvtári szolgáltatás a képzéseinkben résztvevők számára biztosított díjmentes szolgáltatás. A szolgáltatást az intézmény keretei között működő Társadalomtudományi Szakkönyvtár nyújtja, amely saját könyvtárszabályzattal rendelkezik. A könyvtárszabályzat jelen folyamatleírással együtt biztosítja a képzésben résztvevők számára nyújtott szolgáltatás teljes körű szabályozását.

A szolgáltatás célja: egy dinamikusan változó és jelentős kutatási háttérrel rendelkező képzési területen a képzéshez kapcsolódó ismeretek elérhetőségének biztosítása, a nemformális és informális tanulás feltételrendszerének biztosítása, a képzési programokban meghatározott kötelező és ajánlott irodalom képzésben résztvevők számára elérhetővé tétele.

A szolgáltatás megvalósításának fő tevékenységei/folyamata: a könyvtár szabályzata alapján történik a képzésben résztvevők beiratkozása. A beiratkozás lehetőségéről és a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról a képzésben résztvevők a képzés megkezdésekor, legkésőbb az első képzési alkalommal kapnak tájékoztatást. A képzésben résztvevők saját döntésük alapján kezdeményezik a beiratkozást, a beiratkozás tényéről a könyvtár vezet kimutatást, amelyet a szolgáltatás igénybe vevőiről vezetett kimutatásnak tekintünk.

PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS