Szociális szakvizsga
Szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam és szociális alapvizsga
NRSZH szociális alap- és szakvizsga
Elérhetőségek
Jelentkezési lapok
Szociális alap- és szakvizsga vizsgaszabályzat
Vizsgajoggal rendelkező intézmények
Szociális szakvizsgaelnök
Szociális alap- és szakvizsga segédanyag
Szociális szakvizsga követelményrendszer és szakirodalom
Útvonal ide: KÉPZÉS / Országos szociális alap- és szakvizsga

Országos szociális alap- és szakvizsga

Jogszabályi háttér:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/I. § írja le a személyes gondoskodást végző személyek szociális szakvizsgájára vonatkozó rendelkezéseket.
 • A szociális szakvizsgára vonatkozó részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet tartalmazza.


Országos szociális szakvizsga feladatok:

 • A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamok programjának kidolgoztatása, a tanfolyamot szervezőkkel való kapcsolattartás
 • Az alap- és szakvizsga tananyagainak, vizsgatételeinek és feladatainak a kidolgoztatása, kiadása
 • Az alap- és szakvizsgára történő jelentkezések koordinálása, a szakvizsgára vonatkozó dokumentumok vezetése és kezelése
 • Kapcsolattartás a szakvizsgajogot nyert intézményekkel (szakvizsgacentrumok)
 • A szakvizsga vizsgabizottsági elnökeinek felkérése
 • A szakvizsga bizottság tagjainak felkészítése, tevékenységük figyelemmel kísérése
 • A vizsgák szabályszerű lebonyolításának ellenőrzése
 • A szociális szakvizsgához kapcsolódó tájékoztatók elkészítése, megjelentetése, információszolgáltatás
 • Szakértők felkérésével kapcsolatos feladatok
 • A szakvizsga tapasztalatok összegyűjtése, értékelése
 • Közreműködés a szakvizsgához kapcsolódó szabályozás módosításában
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS