Jogszabály
Továbbképzési jegyzék
Minősítés
Szakmai anyagok
Adatlapok továbbképzés szervezőknek
Útvonal ide: KÉPZÉS / Országos szociális szakmai továbbképzések

Országos szociális szakmai továbbképzések

Fontos információ a  9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján továbbképzést szervezők részére:
a minősítési díjat az NRSZH 10032000-01493043-00000000 számlaszámra kell befizetni.

Kérjük, hogy átmenetileg az újabb tájékoztatásig a továbbképzéssel kapcsolatos dokumentumokat (Minősítési kérelem adatlapjai; 9/2000. SZCSM rendelet 2.sz., 2/A. sz., 3. sz., 4.sz. mellékletek) és egyéb küldeményeket az alábbi elérhetőségre postázzák:

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Szociális Képzési Főosztály
1391 Budapest Pf. 244.Jogszabályi háttér:

 

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D. § szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozó törvényi előírásokat
 • A továbbképzésre vonatkozó részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló hatályos 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet tartalmazza.


Konkrét tevékenységek:

 • A továbbképzési programok minősítésre történő előkészítése, a minősítés után az érintettek kiértesítése
 • A továbbképzési tájékoztatók elkészítése és kiadása
 • Kapcsolattartás a továbbképzést folytató szervezetekkel, a munkáltatókkal, valamint a továbbképzésre kötelezettekkel
 • Továbbképzésekkel kapcsolatos adminisztráció, információszolgáltatás
 • Szakértők felkérésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok
 • A továbbképzések tapasztalatainak összegyűjtése, értékelése, ajánlások készítése
 • Közreműködés a továbbképzéshez kapcsolódó szabályozás módosításában
 • Javaslatok kidolgozása a továbbképzési rendszer továbbfejlesztésére


Általános tájékoztató

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára 2001-től került bevezetésre a kötelező szakmai továbbképzés, melyet az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 92/D §-a szabályoz, a részletes szabályokat a hatályos (továbbiakban rendelet) tartalmazza.


A 9/2000. (VIII. 4) SZCSM rendelethez (továbbiakban: Rendelet) kapcsolódó ügymeneti táblázat

 

Határidők Továbbképzési jegyzékben történő megjelentetéshez

Bejelentési kötelezettségek

Beszámolási kötelezettségek

Negyedév

Továbbképzési jegyzék közzététele

Közzétételbe bevonható programok beérkezési ideje

Indítási bejelentés

(Rendelet 2/A. sz. melléklete)

T, S

Lebonyolított programokról

(Rendelet 3. sz. melléklete)

T, S, K, U, M

Nem indított programokról

(Rendelet 4. sz. melléklete)

T, S, K, U, M

I.

Március 31-ig

Október 1- December 31-ig

A továbbképzési program indítását megelőzően 10 munkanappal

A továbbképzés zárónapját követő hónap utolsó napjáig

A nem indított továbbképzést követő év február 28-ig

II.

Június 30-ig

Január 1- Március 31-ig

III.

Szeptember 30-ig

Április 1- Június 30-ig

IV.

December 31-ig

Július 1- Szeptember 30-igTájékoztató továbbképzést szervezők részére

Tájékoztatjuk a tisztelt továbbképzést szervezőket, hogy a T, S (szakmai tanfolyam, személyiségfejlesztő tréning) típusú szakmai továbbképzéseik esetében a továbbiakban lehetőségük van az érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programjuk eredeti pályázati adatlapjának beadását követő egy, illetve két éven belül:

 • a továbbképzés tervezett helyszíneinek
 • a továbbképzés tervezett időpontjainak

a következő évre vonatkozóan aktualizált adatainak a megadására.

Az aktualizált adattartalom a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet honlapján kerül megjelenésre.

A bejelentéseket hivatalos, postai úton kérjük a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Képzési Főosztálya részére (Cím: 1391 Budapest Pf. 244.) megküldeni, a levélben feltüntetve:

 • a képzés engedélyszámát
 • tervezett helyszíneket
 • tervezett időpontokat.


Az országos szociális szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos ügyek intézésével foglalkozó munkatársak elérhetősége:

Telefonszám: 06-1-237-6729
E-mail cím: szoctovabbkepzes@nrszh.hu


Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS