Családpolitikai Iroda
Kutatási Iroda
Stratégiai Iroda
Eredményeink
Útvonal ide: CSALÁD / Eredményeink

Eredményeink

Fiatalok családalapításhoz, házassághoz és gyermekvállaláshoz kapcsolódó attitűdjei a családi minták tükrében

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Családpolitikai Igazgatósága az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családpolitikai Főosztályának megbízásából kutatást végzett a 18-40 év közötti fiatalok családalapításhoz, gyermekvállaláshoz és házasságkötéshez kapcsolódó attitűdjeinek feltérképezése érdekében. A kérdőíves és fókuszcsoportos felmérés célja volt a házasság megítélésének, a család intézményéhez kapcsolódó viszony, a családi konfliktusok kezelésének, valamint a gyermekvállalást akadályozó és elősegítő tényezők megismerése.

Tovább

Összegző beszámoló a családi életre nevelés bevezetésének alapkérdéseiről

Korunkban a családok jelentős része súlyos gondokkal küzd, egyre kevésbé tudja betölteni rendeltetését, hivatását. Néhány évtizeddel ezelőtt a gyermekek belenőttek az anya- és apaszerepbe, erre mintát adott a több generáció együttélése. A mai családok tagjait a napi tevékenységük inkább elválasztja, mintsem összekötné. Kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására, megtanulására, nem is beszélve a válságokkal küzdő, illetve sérült családokról. Ezért ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek, s ebben nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre.

Tovább

2011. évi Családbarát közgondolkodás pályázatok utólagos szakmai hatásvizsgálata

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Családpolitikai Igazgatósága az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családpolitikai Főosztályának megbízásából elvégezte a 2012. évi „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése” témakörben megvalósított projektek utólagos szakmai hatásvizsgálatát. A felmérés alapját a projektekhez kapcsolódó szakmai beszámolók képezték, amelyeket dokumentumelemzés módszerével elemeztünk. A pályázatokhoz kapcsolódó szakmai beszámolók vizsgálatára négy szegmens alapján került sor: (1) célok és eszközök, (2) résztvevők és a célcsoport, (3) esélyegyenlőségi és társadalmi integrációs szempontok, valamint (4) projekttechnikai és kommunikációs szempontok mentén.

Tovább

2011. évi Gyermekes családok közösségépítő üdülésének támogatására irányuló pályázat utólagos hatásvizsgálata

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztálya 2011-ben ismét megbízta a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet a családpolitikai pályázatok kiírásával és utólagos hatásvizsgálatával, melyek közül az egyik a gyermekes családok üdültetésére irányult.

A vizsgálat célja annak meghatározása volt, hogy a megvalósított pályázatok szakmai megvalósulása mennyire áll összhangban a pályázati kiírásban foglaltakkal, a szakmai elvárásokkal.

Tovább

Az idősellátás helyzete Magyarországon

A 2012-es európai kampányév témája az aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás volt. Ennek kapcsán az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családpolitikai Főosztályának megbízásából készült el jelen tanulmány, mely egy átfogó helyzetképet ad a Magyarországon élő időskorúak jelenlegi helyzetéről.

Tovább

MOZAIK2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében

A MOZAIK2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében című kutatás célja, hogy átfogó képet és friss eredményeket adjon a határon túli magyar fiatalok anyagi és kulturális erőforrásairól, életmódjáról és értékrendszeréről.

További fontos cél, hogy az egyes régiókról – a vizsgálati dimenziók és folyamatok mentén – összehasonlító adatokkal rendelkezzünk mind az egyes országok, mind Magyarország, mind az Európai Unió országainak vonatkozásában, illetve a MOZAIK2001 adatainak tükrében.

Tovább
OLDALAK:
1
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS