Pénzügyi
Közigazgatási, -jogi
Szociológiai
Szerződések
Útvonal ide: K-2015-TÁMOP 5.4.1-12/1

K-2015-TÁMOP 5.4.1-12/1

I. A családi csődvédelem intézményének bevezetésével járó közgazdasági hatások pénzügyi szempontok alapján történő vizsgálatok elvégzése, hatástanulmányok összeállítása

CompleXSolution Kft., feladata:

 • a családi csődvédelem intézményének bevezetésével járó közgazdasági hatások vizsgálatának, a hatástanulmány elkészítésének koordinálása, az ehhez szükséges információáramlás biztosítása
 • adatgyűjtés az érintett szervezetek közt
 • a közgazdasági hatások, pénzügyi szempontok feltárása
 • döntéshozói összefoglaló


A kutatás céljának meghatározása:

Az elemzői munka alapját a kutatási adatbázis adta: az egyik ilyen eljárás az érintett nem lakossági szereplők (hitelezők, önkormányzatok, közműcégek) releváns pénzügyi jellemzőinek megismerését szolgáló adatfelvétel, a másik a meglévő külföldi és hazai vonatkozó adatbázisok, elemzések, kimutatások és következtetések bemutatása.
A feladatleírásoknak megfelelően a következő munkák lettek elvégezve: az adatbázis gazdasági, közpénzügyi szempontok alapján történő elemzésével egyidejűleg meghatározásra kerültek azok a mutatószámok, amelyek a nemzetközi példákkal való összemérhetőséget is biztosítják. E kimutatások, szemléltető ábrák, grafikonok és táblázatok adják a kutatás számszerűsített végeredményét, melyek a szöveges elemzés és a következtetések leírásának alapját jelentik.

A kutató-elemző munka végeredménye: Hatástanulmány, Vezetői összefoglaló, Sajtóanyag, vonatkozó ábrák, grafikonok.


II. A családi csődeljárás bevezetésének lehetőségei a hazai jog- és közigazgatási rendszerben: elméleti megfontolások, kritikus tényezők, valószínűsíthető működés

A HÉTFA Elemző Központ feladata:
Három részből tevődött össze: (I.) a támogató és ellenző társadalomtudományos kutatási eredmények, elméleti megfontolások szintetizálása (elméleti megfontolások), (II.) a családi csődvédelem közigazgatási működésének modellezése, a kritikus tényezők feltárása (kritikus tényezők), (III.) a jogintézmény feltételezett működésének vizsgálata egy vidéki megyében az ottani kormányhivatal munkatársainak bevonásával (valószínűsíthető működés).
a Bonum Commun Kft. feladfata:
Családi csődvédelem bevezetéséhez szükséges informatikai fejlesztések megfogalmazása, valamint a Nemzetközi közigazgatási tapasztalatok szintetizálása
és a VIDEMOED Kft feladata:
Összehasonlító tanulmány a természetes személyek adósságrendezési eljárására vonatkozó törvényjavaslatokról

A kutatások együttes célja:

A kutatás célja a családi csődvédelem intézményének eredményes bevezetéséhez a.) szükséges közigazgatási feltételek előzetes azonosítása, b.) a kritikus (bevezetést és eredményes működést leginkább nehezítő) tényezők feltárása, c.) alternatívák és lehetőségek megfogalmazása a kritikus tényezők kezelésére, d.) a kritikus tényezők kedvezőtlen hatásait csökkentő intézkedések kialakítására vonatkozó előzetes javaslatok megfogalmazás.

A projekt keretében megvalósított tevékenységek:

 • a családi csődvédelem intézményének bevezetését támogató és ellenző társadalomtudományos kutatási eredmények, elméleti megfontolások szintetizálása,
 • integrált ERP alapú informatikai megoldás előnyei a Családi Csődvédelem programban: egy lehetséges ERP alapú megoldás szinkronitásának bemutatása, elemzése
 • a hasonló jogintézményt működtető országok releváns közigazgatási tapasztalatainak szintetizálása,
 • a családi csődvédelem közigazgatási működésének modellezése, a kritikus tényezők feltárása (szakirodalmi áttekintés alapján módszertan kialakítása, szakértői feltáró elemzés, érintett közigazgatási szervek vezető munkatársaival és közjegyzőkkel előzetes felkészülést követő strukturált interjú, workshop(ok)), (e tevékenység esetében az output egy részletes a jogintézmény működését modellező folyamatábra, amin a kritikus pontok, tényezők azonosíthatóvá válnak)
 • a jogintézmény feltételezett működésének vizsgálata egy vidéki megyében, az ottani Kormányhivatal munkatársainak bevonásával
 • a jogintézmény kialakítására vonatkozó alternatívák, lehetőségek és javaslatok megfogalmazása
 • szintézisriport és az eredmények szinkronizálása.III. A családi csődvédelem intézményének bevezetésére vonatkozó előzetes társadalomkutatás és hatásvizsgálat

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet feladata:

A lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 31/2012. (IV. 3.) OGY határozat 1. pont a) alpontja felkérte a Kormányt, hogy „a) Vizsgálja meg a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos eljárás szabályainak, vagyis a magáncsőd jogintézményének bevezetését. A törvény előzetes hatásvizsgálatához kapcsolódó szakmai feladatok elvégzésére vállalkozott egyéb szervezetek mellett az NCSSZI is.

A kutatások célja:
A kutatásunk annak felmérésére irányult, hogy a családi csődvédelem intézményének bevezetése potenciálisan milyen társadalmi csoportokat érint, milyen típusok, csoportok vannak ezen belül (devizahitelesek, díjhátralékosok, illetve minden olyan család, akik a családsegítők adósságkezelőinél képbe kerültek).
Az érintettek körének és a vizsgálati célcsoportnak a kialakításához, definiálásához összetett, többlépcsős kutatási módszertant alkalmaztunk. A kutatási kérdések jellegéből adódóan hazai és nemzetközi jellegű másodlagos adatelemzésre, kvalitatív és kvantitatív módszertanra egyaránt szükség volt. A kutatási projektet három fázisban bonyolítottuk le: 1. desk research, 2. szakértői interjúk 3. intézményi és lakossági kérdőíves felvétel

PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS