Családpolitikai Iroda
Kutatási Iroda
Stratégiai Iroda
Eredményeink
Útvonal ide: CSALÁD / Eredményeink

2011. évi Családbarát közgondolkodás pályázatok utólagos szakmai hatásvizsgálata

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Családpolitikai Igazgatósága az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családpolitikai Főosztályának megbízásából elvégezte a 2012. évi „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése” témakörben megvalósított projektek utólagos szakmai hatásvizsgálatát. A felmérés alapját a projektekhez kapcsolódó szakmai beszámolók képezték, amelyeket dokumentumelemzés módszerével elemeztünk. A pályázatokhoz kapcsolódó szakmai beszámolók vizsgálatára négy szegmens alapján került sor: (1) célok és eszközök, (2) résztvevők és a célcsoport, (3) esélyegyenlőségi és társadalmi integrációs szempontok, valamint (4) projekttechnikai és kommunikációs szempontok mentén.

A projektcélok és eszközök vizsgálatánál kiderült, hogy a legtöbb pályázó egyszerre több projektcélt is megvalósított (pl. képzési programokat és kommunikációs programokat is szervezett) és a megvalósítást is több eszköz mentén hajtották végre, tehát átfogó projektekben gondolkodtak.
Célcsoport tekintetében láthatóvá vált, hogy a programok elsősorban a gyermekekre és szüleikre irányultak, de sokan foglalkoztak a jelenlegi és jövőbeli házastársak bevonásával is. A megvalósítók személyi jellegzetességeit vizsgálva kiderült, hogy sajnos csak fele részben alkalmaztak önkénteseket és szintén minden második projekt alkalmazott szakembereket.
Az integrációs szempontok vizsgálatánál megtudtuk, hogy a projektek kétharmada egyáltalán nem foglalkozott a hátrányos helyzetű csoportok integrálásával, azonban további kétharmad figyelmet fordított az eltérő korcsoportok bevonására.
A kommunikációs és projekttechnikai szempontok vizsgálata megállapította, hogy a megvalósítók csupán negyede rendelkezett már projektelőzményekkel, továbbá minden második tervezi, hogy a későbbiekben is folytatja a tevékenységet.

Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS