Családpolitikai Iroda
Kutatási Iroda
Stratégiai Iroda
Eredményeink
Útvonal ide: CSALÁD / Eredményeink

Az idősellátás helyzete Magyarországon

A 2012-es európai kampányév témája az aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás volt. Ennek kapcsán az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családpolitikai Főosztályának megbízásából készült el jelen tanulmány, mely egy átfogó helyzetképet ad a Magyarországon élő időskorúak jelenlegi helyzetéről. Az idősellátás jelenlegi rendszerének áttekintésére négy szegmens alapján került sor:

(1) a magyarországi demográfia trendek és az ebből fakadó társadalompolitikai kihívások és lehetőségek, valamint a hazai időspolitika hosszú távú célkitűzései,

(2) a magyar nyugdíjrendszer rövid bemutatása, valamint az időskorúak számára igényelhető pénzbeli és természetbeni ellátások, továbbá a számukra nyújtható szociális szolgáltatások, mind az alapszolgáltatásokat, mind pedig a szakosított ellátási formákat tekintve,

(3) a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás témáját fejti ki bővebben az aktív idősödés komplex stratégiájának, valamint a létező politikai kezdeményezéseknek a felvázolásával,

(4) egyfajta kitekintés négy európai ország (Anglia, Franciaország, Németország és Ausztria) idősellátási rendszerének összehasonlító bemutatásával.

Ez a tanulmány nem vizsgálati/kutatási eredményekre fókuszál, csupán egy áttekintő összegző írás a magyarországi idősellátás jelenlegi rendszeréről, illetve a Magyarországon élő időskorúak számára elérhető ellátási és szolgáltatási formákról, és ezen túl betekintést ad négy európai ország idősellátási rendszerébe. Ezen kívül néhány olyan irányvonalat határoz meg az idősellátás, idősgondozás területére vonatkozóan, melyek részben már az idősügyi stratégia kialakításakor megfogalmazódtak.

Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS