GYIA TANÁCS
Emlékeztetők
Pályázatok
Pályázati eredmények
Jogszabályok
Útvonal ide: IFJÚSÁG / Gyermek és Ifjúsági Alapprogram / GYIA TANÁCS

GYIA TANÁCS

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa

Az Alapprogram Tanácsának (a továbbiakban: Tanács) feladata:

a) dönt az Alapprogram - az országos és a regionális támogatási rendszerben felhasználható - keretösszegeinek irányairól és arányairól, a központi pályázatok meghirdetéséről, a pályázatok, illetve támogatási igények elbírálásának szempontjairól és a támogatások felhasználásának ellenőrzési és értékelési rendjéről,
b) dönt a pályázatok, illetve támogatási igények elbírálásának rendjéről, az elbírálásban résztvevők köréről,
c) a hozzá beérkezett pályázatok, illetve támogatási igények alapján - a miniszter véleményének előzetes meghallgatásával - dönt a támogatások odaítéléséről,
d) meghatározza a támogatások kedvezményezettjeivel kötendő szerződések tartalmát, a kedvezményezettek értesítésével, a velük való kapcsolattartással összefüggő szabályokat és feladatokat,
e) közreműködik az ellenőrzési és értékelési feladatokban,
f) az Alapprogram működésének tapasztalatai és értékelése alapján javaslatot tesz a miniszternek a 2. § (2) bekezdésében meghatározott célok keretei között az éves prioritásokra, az éves költségvetési törvény tervezésével összhangban a költségvetési keretösszegre,
g) kapcsolatot tart és egyeztet a hasonló célú támogatásokat nyújtó döntéshozó testületekkel,
h) meghatározza ügyrendjét és a működésének nyilvánosságával összefüggő szabályokat,
i) összehangolja a Regionális Ifjúsági Tanácsok munkáját,
j) közreműködik a gyermek- és ifjúsági szolgáltatások fejlesztésének tervezésével és összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásában, e körben együttműködik a területfejlesztésért felelős központi államigazgatási szervekkel, valamint az Országos Területfejlesztési Tanáccsal,
k) közreműködik a gyermekek és az ifjúság élethelyzetének javításával kapcsolatos, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által előkészített programok kidolgozásában,
l) részt vesz a gyermek- és ifjúságpolitika célkitűzéseinek, fejleményeinek a társadalommal való megismertetésében,
m) feladatainak ellátása során együttműködik az Országos Fogyatékosügyi Tanáccsal, illetve a Roma Integrációs Tanáccsal.

A Tanács feladatainak végrehajtásáról évente két alkalommal írásban tájékoztatja a minisztert.TAGOK

A Kormány 1292/2012. (VIII.13.) Korm. határozata a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról - alapján a Tanácstagok összetétele megváltozott.

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának elnöke:  a miniszter (EMMI) által vezetett minisztérium részéről a gyermek- és ifjúságpolitikai szakterület képviselője: dr. Varga-Bajusz Veronika

Az országos önkormányzati érdekszövetségek képviseletében: Balaicz Zoltán

HÖOK képviseletében: Gulyás Tibor

NOE képviseletében: Vári Ferenc

Magyar Cserkész Szövetség képviseletében: Buday Barnabás

Egyházak képviseletében: Antalicz Gábor, Németh Zoltán

ISZOSZ képviseletében: Kósa András Csaba

Magyar Diáksport Szövetség képviseletében: dr. Molnár László

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának titkára: a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet főigazgatója által kijelölt személy.TITKÁRSÁG
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa
GYIA titkárság

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának titkársági feladatait a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet látja el.

A GYIA Tanács titkára: a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet munkatársa.
Titkársági munkatárs: Kátai Brigitta

Elérhetőség:
Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet

Pályázatkezelő Iroda
1134 - Budapest, Tüzér u. 33-35.
Tel.: 06-1/237-6795
E-mail:

PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS