2016. évi pályázatok
2015. évi pályázatok
2014. évi pályázatok
2013. évi pályázatok
2012. évi pályázatok - téli kiírások maradványkeretből
2012. évi pályázatok
2011. évi pályázatok
2010. évi pályázatok
2009. évi pályázatok
2008. évi pályázatok
2007. évi pályázatok
GYIA korábbi évek maradványösszegéből kiírt pályázatai
Útvonal ide: IFJÚSÁG /  Gyermek és Ifjúsági Alapprogram /  Pályázatok /  2013. évi pályázatok

2013. évi pályázatok

Pályázati felhívás a határon túli gyermek és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatására (A pályázat kódja: IFJ-GY-13-A)

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázata támogatja olyan értékközpontú és értékteremtő, a gyermek és ifjúsági korosztály aktív részvételével – kizárólag Magyarország közigazgatási határán túl – megvalósuló  rendezvényeket, amelyek hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. április 29.

Pályázati felhívás gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek – kiemelten táborozásának – támogatására (A pályázat kódja: IFJ-GY-13-B)

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázata támogatja azokat a Magyarország területén megvalósuló értékközpontú és értékteremtő rendezvényeket, főként táborozásokat, amelyek hozzájárulnak a közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. április 29.

Pályázati felhívás Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatására (A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C)

A pályázati program lehetőséget kíván teremteni a gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára szakmai kompetenciájuk bővítésére, új ismeretek, készségek elsajátítására, az ifjúsági közösségek megerősítésére, a fiatalok társas és egyéni kompetenciáik fejlesztésére.

A pályázat olyan Magyarországon megvalósuló nem-formális képzéseket támogat, amelynek elvégzésével a fiatalok szociális, környezeti érzékenysége, a tudatos felnőtt életre való felkészülése, állampolgári kompetenciája fejlődik. A pályázat támogatja az ifjúsággal foglalkozó szakemberek gyermek és ifjúsági animátor képzését.

A pályázatok támogatására összesen 20.000.000,- Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. október 14.

Pályázati felhívás kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatására (A pályázat kódja: IFJ-GY-13-D)

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX.24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatására.

A pályázat célja:

Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével – Magyarországon, illetve Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló – kulturális programok támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába. Szolgálják a határokon átnyúló magyar-magyar együttműködést, valamint hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a határon túli magyar közösségek erősítéséhez. Biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermek- és ifjúsági korosztály tagjainak lelki és erkölcsi fejlődését.

Jelen pályázati kiírás keretében egy magyarországi és egy határon túli ifjúsági szervezet pályázik együtt közös kulturális program lebonyolítására.

A pályázatok támogatására 28.000.000 Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 29.PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS