Szervezeti, személyzeti adatok
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Gazdálkodási adatok
Közérdekű adatok igénylése
Útvonal ide: INTÉZET / Közérdekű adatok / Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok igénylése

KÖZÉRDEKŰ ADAT EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK SZABÁLYAI

 • Közérdekű adat megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be.

 • A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújthatók

  • személyesen az Intézet jogtanácsosánál (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.), ügyfélfogadás: hétfőn 14-16 óra között, szerdán 9-16 óra között, pénteken 9 -12 óra között;

  • írásban a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet Jogtanácsos 1391 Budapest, Pf. 244. postai címen;

  • elektronikusan a címen.

 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket a jogtanácsos – a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül annak a szervezeti egységnek a vezetőjéhez továbbítja, amely a kért adattal rendelkezik.

 • Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem az Intézet kezeli, az igény haladéktalanul át kell tenni az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a jogtanácsos értesíti.

 • Az Intézet az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a jogtanácsoshoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget.

 • Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül a jogtanácsos írásban vagy - ha az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve - elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

 • Az igénylőt terhelik az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentum másolatának költségei, amelynek összegét az igénylő kérésére az Intézet előre közli.


A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén az igénylő a Fővárosi Bírósághoz (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 Budapest, Markó u. 16.) fordulhat. A pert az igény teljesítésének megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül kell az Intézet ellen megindítani.

PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS