IFJÚSÁGKUTATÁS
Útvonal ide: KUTATÁSI ARCHÍVUM

Kutatás a társadalmi felelősségről és az önkéntességet nem végzők attitűdjeiről

Írta: Mészáros Zoltán – Kostyál Árpád – Mester Dániel

2011

A tanulmány az elméleti hátteret bemutató részt követően, a hazai és nemzetközi önkéntességet érintő kitekintésen túl, egy 500 fős reprezentatív felmérés eredményeit tartalmazza, mely az önkéntességgel kapcsolatos attitűdöket és magatartásokat vizsgálta.

A kutatás az Európai Unió által finanszírozott Progress program támogatásával valósult meg.

Mivel 2011-ben az Európa Tanács meghirdette az Önkéntesség Európai Éve programot, időszerű volt egy olyan kutatás, amely a lakosság önkéntességével, társadalmi felelősségvállalásával, illetve a társadalmilag felelős gondolkodással foglalkozik.

Kutatásunk alapvető fogalmait több tézisre és a hazai civil kutatás jeles szakembereinek (pl. Bartal Anna Mária, Czike Klára, Kuti Éva, Sebestény István) munkáira, definícióira építettük. Vizsgálatunk, így a publikáció is, három kutatási modulra épült. A tanulmányban bemutatjuk 1) az önkéntesség hazai és nemzetközi tendenciáit, 2) a lakosság felelős társadalmi gondolkodással kapcsolatos attitűdjeit, valamint 3) az önkéntes munkát nem végzők távolmaradásának okait, lehetséges bevonódásuk motivációit.

A kutatás témáját két módszer alkalmazásával jártuk körül: a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tanulmányok, statisztikák másodelemzése során addiktív forráselemzést alkalmaztunk. A lakossági felelős társadalmi gondolkodással és az önkéntességgel kapcsolatos kérdések megválaszolására telefonos kérdőíves kutatást (CATI) használtunk a magyarországi lakosságból választott, 500 fős, reprezentatív mintán.

A kérdőív szűrőkérdései és az önkéntességgel kapcsolatos blokkja részben követi a Czike Klára 2010-es Online kutatás az önkéntességről a lakosság körében című publikációjában közzétett kérdőívkérdéseket (az önkéntesség három fő kutatási területe közül a lakossági motivációt illetően). Két fő ponton azonban el is tér attól, hiszen: 1) mi egy tágabb értelmezés felől közelítettük meg a témát (nem csak a szervezeti kötődés alapján kerülhetett be valaki a lekérdezésbe), és 2) kiemelten foglalkoztunk (a minta összeállítása során erre ügyelve) az önkéntes munkát nem végzők távolmaradásának okaival.

A kutatás az Európai Unió által finanszírozott Progress program támogatásával készült el.

Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS