IFJÚSÁGKUTATÁS
Útvonal ide: KUTATÁSI ARCHÍVUM / IFJÚSÁGKUTATÁS

IFJÚSÁGKUTATÁS

Ifjúság2000

1999. áprilisában kezdődött el a rendszerváltozás utáni legjelentősebb ifjúságszociológiai kutatás előkészítő folyamata, amely 2000-ben új szakaszához érkezett, amikor konkrétan felállt az a kutatói team, amely a kutatás befejezéséig irányította a vizsgálat lebonyolítását. A vizsgálat alapját egy 8000 fős kérdőív képezte a 15–29 évesek körében, amely az ifjúság életének szinte minden területét részletesen elemzi, kiemelten kezelve az iskolai életutat, a munkaerő-piaci helyzetet, a kulturális fogyasztást, valamint az értékvilágot.

Tovább

Mozaik2001

A Mozaik 2001 című nagymintás kutatás a határon túli régiók számára olyan alapkutatást biztosít az ott élő magyar fiatalok helyzetéről, ami alapját képezi további kutatások lebonyolításának, s hozzájárul a helyi döntéshozók, társadalomkutatók, valamint civil szervezetek munkájának segítéséhez. Komplex összehasonlítási lehetőséget kínál egyrészt az adott ország és az ott élő magyar kisebbség fiataljainak helyzetét illetően, másrészt a hazai és a szomszédos országok, illetve azok egymáshoz viszonyított kisebbségi helyzetét, körülményeit tekintve, valamint a Magyarországon és a környező országokban élő magyar fiatalok helyzetével kapcsolatban.

Tovább

Gyermek-, művelődési és ifjúsági házak kutatás

A Mobilitás Nemzeti Ifjúságkutató Intézet az Ifjúsági és Sportminisztérium megbízásából, több lépcsőből álló komplex vizsgálatot készített a gyermek- és ifjúsági házak témakörében. A letölthető tanulmány a többlépcsős vizsgálat bevezető kvantitatív szakaszának lezáró dokumentuma.

Tovább

Játszóterek kutatás

Az Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium a települési önkormányzatok számára játszótér fejlesztési és építési pályázat kiírását tervezte. A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet által készített, több fázisból álló felmérés e pályázat megalapozását, előkészítését szolgálta.

Tovább

Roma ifjúsági szervezetek

A kutatásnak kettős célja van. Egyrészt minél teljesebb körben számba venni a roma ifjúsági szervezeteket, egy adatbázisba rendezve azokat. Másrészt szervezetszociológiai -pszichológiai kiindulópontból elemezni e szervezeteket, leírva működési jellemzőiket, tagságukat, szervezeti kultúrájukat és szervezeti kapcsolataikat.

Tovább

Valóság-show kutatás

A magyarországi televíziókban 2002 őszén új műsortípusként sugárzott valóság-showk fogadtatásáról és közönségéről szóló kutatásunk célja, hogy föltárjuk a nézők szocio-demográfiai és kulturális jellegzetességeit, a műsorokkal kapcsolatos véleménystruktúrákat, a pozitív, illetve negatív megítélések alá eső bizonyos aspektusokat és azok okait, valamint a műsorok által közvetített viselkedésmintákra vonatkozó vélekedéseket.

Tovább

Kibeszélő-show kutatás

A vizsgálat célja, hogy feltárja a kereskedelmi televíziókban, napjainkban futó ún. kibeszélő-showk közönségének véleménystruktúráját a műsortípusról. A vizsgálat célcsoportja a gyermek korosztályba tartozó rendszeres kibeszélő-show nézők, illetve az olyan gyermekes szülők csoportja, akik maguk is és gyermekük/gyermekeik is nézői a kibeszélő-showknak.

Tovább

Miskolci ifjúsági koncepciót előkészítő kutatás

Miskolc megyei jogú város ifjúsági referense megkereste a Nemzeti Ifjúságkutató Intézetet, hogy a város ifjúságpolitikai koncepciójának kidolgozásához nyújtson komplex tanácsadói és kutatási segítséget. Az ifjúságpolitikai koncepció megalapozása hosszú munkafolyamat, amely több helyi szervezeti egység, és több szervezet közös, városfejlesztési szempontokat is figyelembe vevő kemény munkája. Ehhez a feladathoz az Intézet tudásával, infrastruktúrájával, korábbi kutatásaiból felhalmozott adataival, illetve azzal a komplex kutatással járult hozzá, amely konkrétan megalapozza a koncepció kidolgozását.

Tovább

Iskoláskorú fiatalok sporttal kapcsolatos attitűdjei

A kutatás célja az iskolások sportolással kapcsolatos véleményeinek és attitűdjeinek feltérképezése. Alapvető megválaszolandó kérdésnek tekintettük, hogy az iskoláskorú fiatalok miért, milyen tényezők hatására változtatnak sportolási szokásaikon.

Tovább

Egri fiatalok helyzete 2005

Eger Megyei Jogú Város által meghirdetett közbeszerzési felhívására az Ifjúságkutatási Iroda (a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet jogutódja) benyújtott pályázata részesült pozitív elbírálásban, és ezzel megbízást kapott egy egri ifjúságkutatás lebonyolítására.
Hasonlóan a Miskolci ifjúságpolitikai koncepciót előkészítő kutatáshoz, illetve „A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005” című kutatáshoz, a kutatási eredmények a város ifjúságpolitikai koncepciójának elkészítéséhez nyújthatnak segítséget.

Tovább
OLDALAK:
1
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS