IFJÚSÁGKUTATÁS
Útvonal ide: KUTATÁSI ARCHÍVUM

Támogatások és ellátások változása 2001-2008 között

Goldmann Mester Mód Nagy Papházi Varga

2011-01

Az összefoglaló tanulmány a vizsgált időszak legfontosabb pénzbeli és természetbeli támogatásaira és segélyeire vonatkozó adatok idősoros statisztikai elemzését tartalmazza. A majd 400 oldalas kötet számos diagram, térkép és táblázat segítségével igyekszik érthetőbbé tenni, miként változott az elmúlt évek szociálpolitikáján belül a támogatási rendszer. A tanulmányban az egyes ellátásfajtákhoz kapcsolódóan bemutatjuk a finanszírozási hátteret is.

Tanulmányunk az egyes ellátások részletes elemzésével arra is rámutat, milyen bonyolult és árnyalt a támogatási és segélyezési rendszer, felhívva ezzel a figyelmet a rendszer változtatható pontjaira.

Az összefoglalóban megtalálhatóak az aktív korúak ellátásai (jövedelempótló támogatás, rendszeres szociális segély, közcélú foglalkoztatás), a lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatás, az átmeneti segély, az ápolási díj, a közgyógyellátás, az időskorúak járadéka, a köztemetés és temetési segély, az egyéb önkormányzati támogatások, a lakáscélú támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az otthonteremtési támogatás, a tartásdíj-megelőlegezés, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az anyasági támogatás, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az egészségkárosodott személyek szociális járadékai, a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka, valamint a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások legfontosabb adatai.

A letölthető dokumentum jelenlegi verziója nem végleges!

Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS