IFJÚSÁGKUTATÁS
Útvonal ide: KUTATÁSI ARCHÍVUM

A szociális szolgáltatástervezés gyakorlata – kutatássorozat a TÁMOP keretén belül

Erdélyi Tamás – Mészáros Zoltán

Megjelent: pdf zárótanulmány, 2010

A szociális szolgáltatásról alkotott törvény a rendszerváltást követően, 1993-ban jelent meg. A törvény, majd annak módosításai közel tíz évig nem rendelkeztek a különböző szolgáltatások tervezéséről, s csak 2004-ben készült el az első hivatalos dokumentum, amelynek a fő feladata a tervezés támogatása volt. Hasonló dokumentum azóta sem készült, ugyanakkor a szolgáltatások köre jelentős változáson ment át. A TÁMOP 5.4.1 kiemelt projekt 3. számú pillére ezt a hiányt kívánja pótolni. A tervezést komplex módon támogató segédanyag elkészítését több kutatás előzte meg, melyek megállapításai olvashatók a zárótanulmányban.

A hatékony stratégiai tervezési segédlet elkészítése elképzelhetetlen a már elkészült dokumentumok tartalmának, a készítés során felhalmozódott tapasztalatoknak az elemzése nélkül. A zárótanulmány egyrészt a tervezési dokumentumok készítése során összegyűjtött információkat elemzi ahhoz, hogy létrejöhessen egy minőségileg, és mennyiségileg is egységes dokumentum halmaz, amely támpontot jelent a szolgáltatások további működtetéséhez, az igényekre alapozott innovatív értékeket is tartalmazó szolgáltatások biztosításához. Másrészt a projekt során végzett on-line kutatás eredményeit és a konzorciumi partner korábbi kérdőíves felmérésének eredményeit dolgozza fel, és szintetizálja egységes anyaggá.

Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS