IFJÚSÁGKUTATÁS
Útvonal ide: KUTATÁSI ARCHÍVUM

Egy nehezen foglalkoztatható társadalmi csoport munkaerőpiaccal szembeni attitűdjei, foglalkoztathatóságuk jellemzése

Mészáros Zoltán – Ari Orsolya

Megjelent: Kapocs 45, 2010. június 22.

A publikációval az a célunk, hogy bemutassunk egy válság előtti képet a magyarországi inaktív és nem foglalkoztatott állományról, különösen az aktív korú inaktívakra fókuszálva, továbbá feltárjuk a jövedelem nélküli vagy szociálisan támogatott csoport helyzetét, illetve munkaerő-piaci távolmaradásuk okait, valamint a mobilitási hajlandóságukra vonatkozó adatokat.

A kutatás, mely tulajdonképpen egy éven keresztül tartó kutatássorozat volt, 2007 második felétől zajlott. Több megközelítésmódot használva vizsgáltuk az inaktívak és a nem foglalkoztatottak helyzetét:

  • másodelemzéssel (a KSH-MEF több évfolyamának és T-STAR adatbázisok összekapcsolásával létrejött adatbázisok alapján),
  • primer kérdőíves felvétellel; az OpenNetwork Piac- és Társadalom-kutató cég saját országos reprezentatív felvételét kapcsolva a HKF II. negyedéves felvételéhez, mely során 1441 kérdőívvel kerestük meg az adatközlőket a célcsoportból. A kiegészítő adatok mellé megkaptuk a KSH Háztartási Költségvetési felvételének 2007. évi II. negyedéves (N= 5716) adatbázisát, felhasználva az adatgyűjtés profiljába tartozó kiadási-jövedelmi adatokat és a hozzájuk kapcsolódó általános háztartási jellemzőket tartalmazó információkat is,
  • és végül etnográfiai mélyinterjús módszerrel kerestük fel az előzetesen szűrt minta településeit (a KSH fejlettségi mutatói alapján, roma kisebbség lakosságon belüli becsült aránya alapján) szerte az országban.


Sokat gondolkoztunk azon, hogy átfogó, a tipológiánkban használt összes szegmensre vonatkozó megállapításokat közöljünk-e, vagy emeljünk ki egy szegmenst. Utóbbi mellett döntöttünk, s így került górcső alá a jövedelem nélküli vagy szociálisan támogatott csoport helyzete.

Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS