IFJÚSÁGKUTATÁS
Útvonal ide: KUTATÁSI ARCHÍVUM

Nyomorgó családok és szociális szolgáltatások

Szerzők: Kozma JuditDögei Ilona Kostyál L. Árpád Mód Péter Udvari Andrea Vajda Norbert

Felelős szerkesztő: Simonyi Ágnes
Olvasó szerkesztő: Kurucz Andrea
Megjelent: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, 2010. 110. oldal

A kutatást a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet munkatársai végezték 2007-2008-ban.

A szerzők a mélyszegénységben élő családok valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások közötti kapcsolat jellegét (annak hiányát, vagy meglétét, illetve a működő kapcsolatok tartalmát elemzik a tanulmányban, öt hátrányos helyzetű kistérség településein végzett interjús adatfelvétel alapján.

A kutatás a mélyszegénységben élő családok és a szociális, illetve gyermekvédelmi szolgáltatások kapcsolatát vizsgálja, választ keresve arra, hogy elérhetőek-e a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások a célcsoport számára, és ha igen, milyen segítséget kapnak a rászorulók a szolgáltatásoktól.

A kutatás módszere: mélyinterjús és fókuszcsoportos interjús adatfelvétel.

Az adatfelvétel során 2007. novemberében és decemberében 60 interjú készült 5 hátrányos helyzetű kistérség 15 településén, mélyszegénységben élő, különböző típusú háztartásokban: egyszülős, illetve többgyermekes családokban, tartósan beteg családtagot ápoló családokban, továbbá aktív korú, egyedülálló tartós munkanélküliek, valamint idős, beteg emberek háztartásaiban. A családinterjúk mellett, 2007. őszén és 2008. első felében további interjúk készültek a 15 település szociális és gyermekvédelmi intézményeinek szakembereivel, önkormányzati vezetőivel, szociális ügyintézőivel, kistérségi társulások illetékeseivel. Az egyéni interjúk mellett, a kutatók fókuszcsoportos beszélgetéseket is szerveztek a kistérségek igazgatási és szakmai szereplőinek meghívásával.

Az interjúk alapján készült tanulmányban a kutatók bemutatják a mélyszegény családok mindennapjait jellemző problémákat: a jövedelemszegénység, a munkanélküliség, a betegségek, az emberi élethez méltatlan lakáskörülmények, az uzsorások fenyegetés miatti félelemben élés, a kilátástalanság, a kirekesztettség különböző megjelenési formáit és a nehéz helyzetekben alkalmazott túlélési stratégiákat.

A kutatók elemzik a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások szerepét a mélyszegény családok életében a szociális munkások és nyomorgó ügyfeleik kapcsolatán keresztül, bemutatva a szociális munkások által alkalmazott szolgáltatási repertoárt, illetve azokat a szolgáltatási modelleket, amelyeket a vizsgált kistérségekben tapasztaltak.

Dögei Ilona

Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS