IFJÚSÁGKUTATÁS
Útvonal ide: KUTATÁSI ARCHÍVUM

A gondozási szükségletvizsgálat bevezetésének előzményei és hatásai

Szerzők: Kozma Judit – Dögei Ilona – Jelinekné dr. Vári Zsuzsa – Kostyál L. Árpád – Udvari Andrea – Vajda Norbert

Felelős szerkesztő: Domszky András
Olvasószerkesztő: Kurucz Andrea
Megjelent: Kapocs, 2009. december. VIII. évf. 4. szám 14- 29. oldal (A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (NCSSZI jogelődje) folyóirata.)

A hatásvizsgálatot a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (NCSSZI jogelődje) munkacsoportja végezte 2009 első felében az SZMM megrendelésére. A hatásvizsgálat, a megrendelő elvárásai szerint, az időseknek nyújtott szolgáltatások közül, elsősorban a házi segítségnyújtás (továbbiakban HSG) alapszolgáltatás, valamint az idősotthoni ellátás működésére irányult.

A hatásvizsgálat elvégzését indokolta, hogy az idősotthoni elhelyezést és a házi segítségnyújtást megelőző gondozási szükségletvizsgálat (továbbiakban GSZV) 2008. januári bevezetését követően, a rendelet alkotója számára szükségessé vált a GSZV bevezetésének – a szolgáltatások működésére gyakorolt – hatásának megismerése.

A tanulmány a 2008. január elsején hatályba lépő, a Gondozási szükséglet vizsgálatára vonatkozó törvény (a 36/2007 (XII.22.) SZMM rendelet A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól) hatásvizsgálatának tapasztalatait foglalja össze.

A hatásvizsgálat módszere: adatgyűjtés és adatelemzés a törvénymódosítás által érintett valamennyi szereplő - SZMM, ORSZI munkatársai, intézményfenntartók (illetve szervezeteik), idősek bentlakásos intézményei, házi segítségnyújtás szolgáltatások, és az ellátott személyek - bevonásával.

Jelen elemzés, forrásait tekintve, két kutatás eredményeit összegzi: egyrészt a Szociális Innováció Alapítvány (SZIA) munkacsoportjának - az általuk készített nyolc esettanulmány alapján – írt összesítését, másrészt az SZMI munkacsoportja által készített tanulmányét. A SZIA az SZMI munkacsoportja által kidolgozott kutatási terv, interjúvázlatok és mintavételi szempontok alapján végezte a kutatást. Az SZMI munkatársai idősellátási szakértőkkel, két fővárosi kerület idősellátási szakembereivel, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM), az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI), a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) munkatársaival készítettek interjúkat.

Mindkét kutatás fontos eleme az adatelemzés. A SZIA tanulmány, az adatfelvételük során felkeresett házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásokban és idősotthoni ellátást nyújtó intézményekben, a GSZV 2008. január 1-jei bevezetését követő időszakban kimutatható ellátotti létszámok, költségek, illetve az ellátásban dolgozók számának alakulását elemzi, összehasonlítva a 2008. évi és a 2009. I. negyedévi adatokat a 2007. év adataival. Az SZMI munkacsoportja a szolgáltatások országos, több éves adatait elemzi.

Jelen publikáció 9 táblázatban mutatja be az idősellátással kapcsolatos adatokat, összegyűjtve az idősellátás területén tapasztalt általános problémákat mind a keresleti, mind a szolgáltatások kínálati oldaláról, továbbá kitér a szolgáltatások finanszírozási problémáira, az ellátórendszer differenciálódásával kapcsolatos problémákra, a szolgáltató rendszer hiányaira.

Végezetül a kutatók összefoglalják a rendeletben kitűzött célok elérésével, a rendelet hatásával kapcsolatos szolgáltatói és fenntartói tapasztalatokat, illetve a GSZV bevezetésével kapcsolatos ellátotti, állami és nem állami szolgáltatói, illetve a felső szintű döntéshozói (SZMM) és a végrehajtásban központi szerepet betöltő intézményi (ORSZI) véleményeket és javaslatokat.

Dögei Ilona

Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS