IFJÚSÁGKUTATÁS
Útvonal ide: KUTATÁSI ARCHÍVUM

A szociális szolgáltatási rendszer folyamatai 2002-2007 között

Goldmann – Kostyál – Mód – Papházi – Varga

2010-02

Az összefoglalóban a vizsgált időszakra vonatkozó, a szociális szolgáltatások folyamatait és jellemzőit bemutató idősoros statisztikai adatelemzés található. A tanulmány célja, hogy a szolgáltatásokat nem, vagy kevéssé ismerő érdeklődők is hasznos információkhoz juthassanak.

A kiadvány a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, a családsegítő szolgáltatások, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres segítségnyújtás, a speciális alapellátások (közösségi ellátás, támogató szolgálat, utcai szociális munka), a nappali (idős-, hajléktalan-, fogyatékos-) ellátások, valamint a bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények legfontosabb adatait tartalmazza a 2002 és 2007 közti időintervallumban. A kötet végén külön fejezet foglalkozik a szociális szolgáltatások finanszírozásával és annak az adott időszakon belüli változásával.

Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS