IFJÚSÁGKUTATÁS
Útvonal ide: KUTATÁSI ARCHÍVUM

Az észak-magyarországi régió szociális helyzetelemzése

Csató Zsuzsa Deákné Benke Judit Gelsei Sándor Goldmann Róbert Győri Ildikó Lenkei Aida Oraveczné Torják Anita Prókai Judit Turi Katalin

2004-10

A helyzetelemzés alapos helyzetképet ad az észak-magyarországi régió társadalmi és gazdasági állapotáról, ezen belül a földrajzi, demográfiai viszonyokról, a lakáshelyzetről, a makrogazdasági folyamatokról. Sorra veszi a régió szociális helyzetét leginkább meghatározó körülményeket, részletesen bemutatja a társadalmi kirekesztődés által leginkább érintett csoportokat. Ismerteti a szociális igazgatási rendszert, és kísérletet tesz a régió szociális és gyermekjóléti ellátórendszerének bemutatására is. A helyzetelemzést számos kistérségi szintű adatot tartalmazó táblázat teszi teljessé.

A helyzetelemzés a Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat kialakítását célul kitűző program keretében készült az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából/támogatásával, az ESZCSM Szociális Stratégiai Önálló Osztály és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Szociálpolitikai Főosztályának vezetésével, 2004. február és októbere között.

E dokumentum alapvető célja a 2007–2013-as EU-s tervezési ciklusra vonatkozó Regionális Szociálpolitikai Fejlesztési Tervek megalapozása volt, ezért törekedett a régió szociális és társadalmi helyzetét meghatározó tényezők minél teljesebb bemutatására.

A  helyzetelemzés – elsősorban 2002-es KSH-adatokra támaszkodva – kilenc fejezetben, hét főbb területet körbejárva (Társadalmi, gazdasági helyzetkép; A régió szociális helyzetét meghatározó körülmények; Kirekesztődés; Településszerkezet – közigazgatás – szociális igazgatás, ellátás; A régió szociális ellátórendszere; A szociális ellátórendszer helyzete ellátási területenként; Innováció a szociális szférában) mutatja be a régiót. A mellékletben szereplő 91 táblázat többsége a megyei régiós adatokon túl kistérségi bontású és más régiók, illetve az országos adatok egyidejű feltüntetésével teszi lehetővé az összehasonlítást.

A mű záró fejezetében lévő erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket felsoroló SWOT analízis, a régió számos szociális szakemberének közreműködésével lezajlott „társadalmasítási” rendezvények eredőjeként kerülhetett az anyagba.

Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS