IFJÚSÁGKUTATÁS
Útvonal ide: KUTATÁSI ARCHÍVUM

Felsőfokú szociális képzések az Európai Unióban

Goldmann Róbert

2000

A tanulmányból képek kapunk az EU 15 tagországa 16 felsőoktatási rendszerének keretein belül történő szociális képzésekről. A mű tagállamonként külön fejezetben először részletesen ismerteti az adott ország felsőoktatási képzési rendszerét, majd ezt követően a szociális felsőoktatási képzések bemutatására kerül sor.  Ez valamennyi ország esetében egy teljes szakonkénti képzőhelyi listával egészül ki, amit esetenként szakleírások, tantárgylisták követnek.

A dolgozat egy az országok szociális képzéseit összefoglaló és összehasonlító táblázattal zárul.

Az Európai Unió tagországaiban zajló felsőfokú szociális képzések megismeréséhez elengedhetetlen, hogy megértsük azt a felsőoktatási rendszert, amelynek a szociális képzések részét képezik. E nélkül a megszerezhető végzettségek, vagy akár a képzési szintek leírása nem sokat mondana az adott ország oktatási rendszerében járatlan olvasónak. A tanulmány éppen ezért nagy hangsúlyt helyez az országok felsőoktatási rendszerének rövid, de tömör bemutatására, sőt megkönnyítve az összehasonlítást, a tagországok felsőoktatási rendszereit összevető, a változások fontosabb trendjeit bemutató résszel is kiegészült.

A tanulmány megírásához vezető kutatás sok tekintetben újszerű volt, hiszen szinte kizárólag az Interneten elérhető angol és magyar nyelvű információhalmazra épül.

A bemutatott szociális képzések gerincét a szociális munka, vagy ennek országonként eltérő névvel illetett változatai alkotják. Ez azonban sokszor kiegészül más szociális képzésekkel. A lista azonban korántsem tekinthető teljesnek. Ennek az is oka, hogy az eltérő képzési struktúrák és tradíciók miatt országonként más-más képzéseket tekintenek szociális képzésnek. Míg Magyarországon szociális alapvégzettségnek a szociális szervező munkát, szociálpolitikát és a szociálpedagógiát tartjuk, sok országban a szociálpolitika más területhez tartozik. Ezzel szemben számos más képzést (pl. gyógypedagógus, egészségügyi gondozó stb.) szociális képzésként tartanak nyilván.

Az általánosan elfogadott magyar terminológiával szemben tanulmányomban a felsőfokú képzéseket a magyar felsőoktatási képzések szinonimájaként használom.

Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS