2016. évi pályázati közlemények
2015. évi pályázati közlemények
2014. évi pályázati közlemények
2013. évi pályázati közlemények
2012. évi pályázati közlemények
2011. évi pályázati közlemények
Útvonal ide: PÁLYÁZATOK / Pályázati közlemények / 2015. évi pályázati közlemények

Döntés született a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására” (pályázat kódja: KAB-KEF-15-A/B) címen kiírt pályázat nyerteseiről

Örömmel értesítjük a Pályázókat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a 2015. április 15-én megjelent, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az alapján KAB-KEF-15 kódszámú "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására" címen kiírt pályázati kategóriában az Értékelő Bizottság javaslata alapján meghozta döntését.

Az "A" kategóriában 20, a "B" kategóriában 45, összesen tehát 65 véglegesített pályázat érkezett be, amelyek megfeleltek a pályázat formai követelményeinek. Az Értékelő Bizottság 63 pályázatnak ítélt támogatást.

A pályázat általános célja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok egységes szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló városi/budapesti kerületi/kistérségi/megyei/regionális KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok ellátásának elősegítése.

„A” kategória: A pályázat lehetőséget biztosít azoknak a már eddig is működő városi/budapesti kerületi/kistérségi/megyei/regionális KEF-eknek - melyek megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak. Feladata a pályázónak, hogy a támogatási időszak alatt már elkészült, és a képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan biztosítani tudja a következő feladatokat: programok kezdeményezése, kidolgozása, összehangolása és lebonyolításuk koordinálása.
 „B” kategória : A pályázat célja, hogy Budapest kerületeiben, valamint a magyarországi régiókban új vagy újjá alakuló Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok jöjjenek létre, valamint az előző évek pályázati rendszerében támogatásban még nem részesült, városi, megyei, kistérségi KEF-ek (amelyek megalakulásukat hivatalos dokumentummal igazolni tudják) további működését elősegítse. Ezen új KEF-ek létrejöttének célja, hogy olyan szervezetekké fejlődjenek, melyek alkalmasak arra, hogy multidiszciplináris teamként, a területen működő intézmények és a helyi közösség bevonásával a Nemzeti Drogellenes Stratégia a „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentumból kiindulva meghatározzák a helyi szükségleteket és az azokra adandó válaszokat, és mindezek ismeretében kidolgozzák és végrehajtsák saját munkatervüket és feladataikat. 

A döntési listát az alábbi linken tekinthetik meg:


Kérdéseivel, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat:
Telefon: 1/237-67-82
E-mail:

Gratulálunk a nyertes pályázóknak!

Budapest, 2015. június 25.

PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS