TÁMOP 5.4.1-12. Szociális szolgáltatások modernizációja
TÁMOP 7.2.1.
TÁMOP 5.4.1-08. Szociális szolgáltatások modernizációja
Progress - Együtt az egyenlőségért
TÁMOP 5.2.1. Gyerekesély projekt
HEFOP 2.2.2.
Útvonal ide: Lezárult uniós projektek / TÁMOP 5.4.1-08. Szociális szolgáltatások modernizációja

TÁMOP 5.4.1-08. Szociális szolgáltatások modernizációja

A TÁMOP 5.4.1. kiemelt projekt a szociális szolgáltatások modernizációjára, a központi és területi stratégiai kapacitások megerősítésére jött létre, előkészíti, megalapozza a szociálpolitikai döntéseket.

A projekt legfőbb feladata és célkitűzése, hogy - az egyes szaktevékenységeket végző pillérei által - az ágazati (szociális, gyermekvédelmi és kábítószerügyi) döntéshozók és hatósági, finanszírozási funkciókat gyakorlók számára fontos információkkal szolgáljon, valamint tervezési, fejlesztési, szabályozási és ellenőrzési eszközök kialakítását megalapozó fejlesztéseket végezzen.

A projekt végrehajtója a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, konzorciumi partnere a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (TÁMOP 5.4.2.). A projekt első fázisa 2009. december 1-től 2011. november 30-ig tart.A TÁMOP 5.4.1. kiemelt projekt a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer modernizációjának egyik legfontosabb mérföldkövévé válhat. Nem hoz létre újabb szolgáltatásokat, a meglévőekre sem kíván újabb terheket rakni, éppen ellenkezőleg: a helyzet jobb megismerése, a tervezési kapacitás megerősítése révén szeretné megkönnyíteni, hatékonyabbá tenni a szakemberek mindennapi munkáját, amivel végső soron az ellátásban részesülő emberek élethelyzetének, életminőségének jobbá tételét kívánja elősegíteni.

A projektben részt vevők munkájának eredményeként az érintett területeken (gyermekvédelem, családsegítés, bentlakásos idősellátás, drogproblémák kezelése) olyan eszközök állnak majd rendelkezésre, amelyek alkalmasak a különböző szolgáltatások fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos alapvető kérdések és problémák megoldására.

A projekt öt szakmai pillére és hatásköre

A szakmai szabályok fejlesztése pillér (I.) feladata a szociális, valamint gyermekjóléti és védelmi szolgáltatások szakmai szabályainak fejlesztése, az átláthatóság és tervezhetőség jobbítása a szolgáltatások hatékonyságának növelése, minőségük javítása céljából.

A tevékenységadminisztrációs fejlesztés pillér (II.) feladata több szakterületen a szociális szolgáltatások folyamatának leírása, modellezése, új adminisztrációs űrlaprendszer kidolgozása a szociális szolgáltató rendszer átláthatósága, tervezhetősége érdekében.

A módszertani, szolgáltatási pillér (III.) a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások ellátási, jogszabályi környezetének feltérképezését, az eredmények feldolgozását végzi, és ajánlásokat tesz a további kutatások végzésére.

A kábítószer-probléma kezelésével foglalkozó szolgáltatások fejlesztési pillérének (IV.) célja a keresletcsökkentési tevékenység helyi szintű támogatása, a fejlesztési célok kitűzése és megfogalmazása, a helyi strukturális változások, fejlesztések segítése.

A társadalomtudományi adatfelvételi pillér (V.) az esélyegyenlőség szempontjából magas kockázatú, hátrányos helyzetű célcsoportokra (cigányok/romák, fogyatékosok/megváltozott munkaképességűek) irányuló célzott adatfelvételek elkészítését végzi.


PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS