Tehetség Fórumok NTP-ITR-M-15-0001
A tehetséggondozás nemzetközi jó gyakorlatai NTP-NHTR-M-15-0001
A tehetséggondozáshoz való hozzáférés NTP-TSZH-M-15-0001
A tehetséggondozás mérhetőségének kidolgozása NTP-TSZV-M-15-0001
Útvonal ide: IFJÚSÁG /  NTP pályázatok /  Projektek /  A tehetséggondozás mérhetőségének kidolgozása NTP-TSZV-M-15-0001

A tehetséggondozás mérhetőségének kidolgozása NTP-TSZV-M-15-0001

A projekt célja: A tehetséggondozásban szereplők tevékenységének vizsgálata, a programok eredményességét, hatékonyságát mutató mérési rendszer kidolgozása.

A tehetségpontok kapcsán van olyan kidolgozott feltételrendszer, amelynek eleget kell tennie minden kandidáló szervezetnek, de a megvalósuló programok minőségi vizsgálatára, monitorozására a rendszer egészét tekintve csak kivételes esetekben került eddig sor.

Tevékenységek:
A tehetséggondozó programok mérés-értékelési rendszerének kidolgozása, ami hosszú távon segíteni tudja a tehetségsegítő programok bevezetését, illetve eredményességük nyomon követését, a méréseken és értékeléseken keresztül.

A program hatásmérésének fő tényezői:

 • szükséglet
 • cél
 • célcsoport
 • időtáv
 • humán erőforrás
 • költségvetés
 • eszközök
 • módszerek


A hatásvizsgálatok célja:

 • Az adott tehetséggondozást segítő tutori/mentori rendszer eredményességének vizsgálata.
 • Annak elemzése, hogy milyen bemeneti mérésértékelési eszközre és milyen nyomon követést segítő mérőeszközre van szükség.
 • Vizsgálat tárgyát képezi, hogy milyen keretek között a legoptimálisabb a tehetséggondozás.
 • A pályázat keretében olyan mérőeszköz kidolgozására kerül sor, amely ötvözi a kvantitatív és kvalitatív módszereket.
 • A számszerűsíthető eredmények mellett tanulmányozandó, hogy milyen attitűdbeli, személyiségfejlesztő elemeket érdemes vizsgálni a programok kapcsán.
 • Tréning anyag kidolgozás, tréningek tartása.
 • Kiadvány elkészítése a jó gyakorlatokról.
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS