Tehetség Fórumok NTP-ITR-M-15-0001
A tehetséggondozás nemzetközi jó gyakorlatai NTP-NHTR-M-15-0001
A tehetséggondozáshoz való hozzáférés NTP-TSZH-M-15-0001
A tehetséggondozás mérhetőségének kidolgozása NTP-TSZV-M-15-0001
Útvonal ide: IFJÚSÁG /  NTP pályázatok /  Projektek /  A tehetséggondozáshoz való hozzáférés NTP-TSZH-M-15-0001

A tehetséggondozáshoz való hozzáférés NTP-TSZH-M-15-0001

A pályázat célja: A Nemzeti Tehetség Program 2015/2016. évi cselekvési tervéhez illeszkedően a tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez való hozzáférés különbségeinek feltárása.

A pályázat keretében végzett kutatásba bevonjuk a köznevelési intézményeket, a tehetségpont hálózat tagjait, valamint korábbi NTP-projektek győzteseit, a pedagógiai szakszolgálatokat.

A célcsoport: A 6-18 éves korosztályra, és a tehetséggondozásukat végző szervezetekre terjed ki.

Tevékenységek:

 • Online, teljes mintás kutatás.
 • Néhány véleményformáló iskolában, az online kutatás eredményeinek figyelembevételével, fókuszcsoportos lekérdezéssel, kvantitatív és kvalitatív módszerekkel történik az adatfelvétel.


A kutatás főbb szempontjai:

 • A tehetséggondozó programokhoz való hozzáférés esélye földrajzi, fenntartói szempontból.
 • Az intézmények tehetséggondozási hagyománya, szakembereinek létszáma.
 • A különböző intézménytípusok különbözőségei.
 • A tehetséggondozás hazai modelljei.
 • Vizsgálat tárgyát képezi, hogy egy-egy tehetséggondozó műhely csak a saját intézményén belül foglalkozik-e tehetséggondozással, vagy regionális feladatokat is ellát, amely kihat az adott terület ellátottságára is.
 • Előzmények és elvárások, a célrendszer felmérése, értékelése.
 • A diákok kiválasztásának módja, korosztálya.
 • Az egyes eszköztípusok, mérőeszközök használhatósága.
 • A szakmai célok támogatását segítő szolgáltatáscsomag hatásvizsgálata.
 • Programelemek értékelése, további fejlesztést megalapozó vélemények, személyes élmények.
 • Szakmai együttműködések.
 • Részvételi, és saját motivációk.


Hatásvizsgálat:

 • Fontos kérdés, hogy miben fejlődtek a legtöbbet a résztvevők a program egyes szakaszában.
 • A címkézés kompenzációja, a tehetséggondozás hosszú távú, társadalmi hatásának mérhetősége.
 • A támogatás, nyomon követés időintervalluma, költségigénye.
 • A projekt zárásaként a kutatás eredményeiről szakmai napot szervezünk.
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS