Tehetség Fórumok NTP-ITR-M-15-0001
A tehetséggondozás nemzetközi jó gyakorlatai NTP-NHTR-M-15-0001
A tehetséggondozáshoz való hozzáférés NTP-TSZH-M-15-0001
A tehetséggondozás mérhetőségének kidolgozása NTP-TSZV-M-15-0001
Útvonal ide: IFJÚSÁG /  NTP pályázatok /  Projektek /  A tehetséggondozás nemzetközi jó gyakorlatai NTP-NHTR-M-15-0001

A tehetséggondozás nemzetközi jó gyakorlatai NTP-NHTR-M-15-0001

A pályázat célja: A Nemzeti Tehetség Program céljaival összhangban a tehetséggondozás területén működő külföldi jó gyakorlatok hazai megismerésének támogatása.

A pályázat közvetlen célcsoportja: Tehetséggondozással foglalkozó szakemberek, pedagógusok, döntéshozók köre.

A pályázat közvetett célcsoportja: A tehetséggondozás további szereplői: a fiatalok, szülők, családtagok.

Tevékenységek:
A tehetséggondozás tekintetében 15 külföldi jó gyakorlat szemléző jellegű szakmai áttekintése. A 15 jó gyakorlatból 5 részletes felmérése, amelyből 2 hazai környezetben adaptálható modell részletes leírása.

A jó gyakorlatok feltérképezésének módszerei: másodelemzés.

Az elemzések szempontjai:

  • Fontos a tehetség definíciójának körbejárása, hogy mit értünk tehetség alatt, milyen fogalmakat használunk a tipizálására.
  • A tehetség azonosításának módja megkerülhetetlen elemzői szempont. Lényeges, hogy hány éves kortól foglalkoznak az egyes országokban az azonosítással, illetve hány éves korig tartják támogatandónak a tehetségeket.
  • A tehetség  mérésnek módjai, akár a programba való felvételkor, akár később, nyomon követve a hasznosult fejlesztéseket.
  • Megvizsgálandó, hogy a kontrollmérésekre mikor kerül sor, miként lehet módosító döntéseket hozni, ha a fiatal nem úgy teljesít, mint korábban, vagy ha kiesik a programból.
  • Szükséges vizsgálni a tehetségprogramokba belépéskor felmerülő bemeneti méréseket. Ezzel összefüggésben lehet számot adni a tehetséggondozásra fordított összegek hasznosulásáról.
  • A tehetségek társadalomban való hasznosulásának mérési módja.
  • További kérdés, hogy milyen finanszírozási modellekben, és intézményi keretek között, vagy pályázati úton támogatják a különböző országokban a tehetségeket, és milyen területeket ölel fel a támogatás.
  • Vizsgálandó, hogy az eltérő szociokulturális hátterű fiatalok közti különbségeket miként lehet kiegyenlíteni, valamint egyenlő esélyt teremteni számukra a tehetséggondozásban.
  • Szükséges tanulmányozni a tehetséggondozás szereplőit. Felmerül a kérdés, hogy csak a diákokat, vagy a családjukat, és a pedagógusokat is elérik-e a programok. Milyen szerepe van a pedagógusoknak és a szülőknek? Milyen mentori vagy tutori rendszerek működnek a különböző országokban? Érdekes részletkérdés, hogy miként tudják a címkézettség terhét oldani a fiatalokban, és erre milyen gyakorlataik vannak.
  • A vizsgálat részét képezi, hogy mi történik a programok ideje alatt és milyen módon mérik eredményességüket.


Az elemzést összefoglaló tanulmányban tesszük közzé, mely nyomtatott és elektronikus formában is elérhető lesz.

A projekt zárásaként a külföldi jó gyakorlatokat bemutató és népszerűsítő szakmai napot szervezünk.

PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS