Ifjúsági képzések
Tereptanárképzés
Szociális továbbképzések
Útvonal ide: KÉPZÉS / Akkreditált továbbképzések / Ifjúsági képzések

Ifjúsági képzések

Fiatalok emberi jogi nevelése nem formális módszerekkel

A képzés célja:

A képzés átfogó célkitűzése a képzésben résztvevők emberi jogi tudatosságának elmélyítése, kritikai gondolkodásuk, önálló véleményalkotásuk és cselekvő helyi társadalmi részvételük megalapozása és fejlesztése.

A résztvevők elsajátítják az Emberi Jogi Egyezmény tartalmát, felismerik és érzékenyebbé válnak az emberi jogi sérelmek iránt, megismerik meg az emberi jogi nevelés nem formális módszertanára épülő gyakorlatokat és az ezeket tartalmazó kézikönyveket.

Képzési idő: 30 óra

Helyi ifjúsági munka

A képzés célja:

A települési ifjúsági munkához elengedhetetlenül szükséges ismeretek azonosítása, a szükséges készségek és képességek erősítése a résztvevőkben, különösen a települési ifjúsági stratégia és feladatterv elkészítése, majd megvalósítása, a szükséges együttműködések kialakítása és fenntartása, a részvétel területein.

A képzést befejező résztvevő képessé válik a helyi/települési ifjúsági munka megtervezésével, a tervek megvalósításával és a kapcsolódó események, munkafolyamatok szervezésével kapcsolatos feladatok elvégzésére úgy, hogy azokat a helyi fiatalok szükségleteire és igényeire tekintettel, a folyamatokban velük közösen végzi el. A képzést elvégző résztvevő képes lesz arra, hogy segítse a fiatalok által kezdeményezett ifjúsági projektek hatékony megvalósítását, a projektek fenntarthatóságát, a projektek megvalósításához szükséges erőforrások azonosítását, biztosítását.

Képzési idő: 60 óra

Nem formális tanulás az ifjúsági munkában

A képzés célja:

 

  • A nem-formális tanulás megismertetése és lehetőségeinek bemutatása az ifjúsági munkában.
  • Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges tanulási kompetenciák és motivációk megalapozása fiatalkorban.
  • A  csoport, a csoportos és egyéni tanulás tervezéséhez, szervezéséhez  szükséges szakmai kompetenciák fejlesztése.


A részvevő képesség válik:

  • fiatalok egyéni tanulási motivációinak és tanulási stílusainak feltárására;
  • kulcskompetenciák értelmezésére és fejlesztésére az ifjúsági munka során;
  • az Európai Unió és a Magyar Köztársaság vonatkozó stratégiai terveinek és programjainak megismerésére és alkalmazására.


Képzési idő: 60 óra

Ifjúsági közösségi terek kialakítása és működtetése

A képzés célja:

Az ifjúsági közösségi terek kialakításához és működtetéséhez szükséges együttműködések létrehozása és fenntartása a különböző intézmények, szervezetek, illetve az azokat képviselő személyek között.

A közösségi terek működéséhez elengedhetetlenül szükséges ismeretek azonosítása, a szükséges készségek és képességek erősítése a résztvevőkben, a rendezvény és feladatterv elkészítése, megvalósítása a fiatalok bevonásával.

A képzést elvégző résztvevő képes lesz arra, hogy segítse a fiatalok kezdeményezéseit, a megvalósításához szükséges erőforrások azonosítását, biztosítását.

Képzési idő: 30 óra
Ifjúsági vezetők kompetencia fejlesztése

A képzés célja:

Az ifjúsági csoportok vezetőinek elengedhetetlenül szükséges ismeretek azonosítása, a szükséges készségek és képességek erősítése a résztvevőkben.

A helyi ifjúsági munkához szükséges együttműködések kialakítása, fejlesztése és az együttműködések fenntartása a különböző intézmények, szervezetek, illetve az azokat képviselő személyek között.

Képzési idő: 30 óra

Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás 60 óra

A képzés célja:

Az ifjúsági információs és tanácsadó munkához elengedhetetlenül szükséges ismeretek azonosítása.
A szükséges készségek és képességek erősítése a résztvevőkben, különösen az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatások kialakítása és működtetése tekintetében. A szükséges hálózati együttműködések kialakítása és fenntartása a helyi, nemzeti és nemzetközi szereplőkkel. Az új kihívásokra (szociális média, felkereső ifjúsági munka, fiatalok részvétele) való adekvát szakmai válaszok, valamint technikáik alkalmazása.

Képzési idő: 60 óra

Forrásteremtés az ifjúsági munkában

A képzés célja, hogy az ifjúsági szervezetek, ifjúsági szakemberek:

 

  • képessé váljanak hosszabb távú (24 hónapos) komplex fejlesztő projektek megtervezésére, megvalósítására, a projekt eredményeinek fenntartására,
  • átfogó, gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek az ifjúsági célú, az ifjúsági szakterületet érintő hazai és az Európai Unió pályázati támogatás célrendszeréről, felhasználásának feltételeiről
  • képessé váljanak projekt szintű támogatások lehívására, kiemelten az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ifjúsági célú, az ifjúsági szakterületet érintő pályázati konstrukcióira
  • készségszintű ismeretekkel rendelkezzenek az egyéb forrásszervezési módszerekről, lehetőségekről (adományszervezés, szponzoráció, CSR tevékenység)


Képzési idő: 90 óra (40+50)Kapcsolódó fájlok:
PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS