Szociális szakvizsga
Szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam és szociális alapvizsga
NRSZH szociális alap- és szakvizsga
Elérhetőségek
Jelentkezési lapok
Szociális alap- és szakvizsga vizsgaszabályzat
Vizsgajoggal rendelkező intézmények
Szociális szakvizsgaelnök
Szociális alap- és szakvizsga segédanyag
Szociális szakvizsga követelményrendszer és szakirodalom
Útvonal ide: KÉPZÉS / Országos szociális alap- és szakvizsga / NRSZH szociális alap- és szakvizsga

NRSZH szociális alap- és szakvizsga

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL
Szociális alap- és szakvizsga

Köszöntjük a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal alap- és szakvizsga oldalán!
Bízunk benne, hogy hamarosan hallgatóink között tudhatjuk!

Postacím: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Szociális Képzési Főosztály
1391 Budapest Pf. 244
Elérhetőség:    
Nagy-Kozár Szilvia szakvizsga referens
e-mail:
telefon: 06-1/237-6741


Jogszabályi háttér:

A szociális szakvizsgára vonatkozó részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet tartalmazza.

A szociális alap- és szakvizsgával kapcsolatos dokumentumok:


Várjuk jelentkezését:

szociális alaptanfolyamra és alapvizsgára, valamint szociális szakvizsgára, az alábbi témacsoportokban:

 • családvédelem, családgondozás
 • gyermekjóléti alapellátás
 • gyermekvédelmi szakellátás
 • idősek szociális ellátása
 • fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja
 • hajléktalan ellátás
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása


Figyelem: A jelölteknek javasoljuk szociális alaptanfolyam és szakvizsga konzultáció idejéig a szakirodalom feltárását és tanulmányozását!


Szociális szakvizsga

Szociális szakvizsga szervezése: 2016. január 1-től május 31-ig.

Szociális szakvizsgára a "" című adatlapon lehet jelentkezni. A 2016-os vizsgaidőszakban a szakvizsgára jelentkezés határideje: 2015. szeptember 1.

A határidő a jelentkezési lap postai feladásának időpontját jelenti.

A jelentkezőnek a jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
 • a felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben végzett, képesítéshez kötött tevékenység, illetve a szakmai gyakorlat időtartamáról szóló munkáltatói igazolást vagy igazolásokat, és szakmai életrajzot,
 • szakvizsga esetén a szociális alapvizsga oklevelének másolatát, amennyiben a jelölt számára a szociális alapvizsga letétele előírt.


A szükséges iratok hiányának pótlásáról, illetve a jelentkezés elutasításáról a benyújtást követő 14 napon belül értesítést küldünk. Amennyiben a jelentkező a szükséges iratok hiányát 14 napon belül nem pótolja, jelentkezése elutasítottnak tekintendő.

2016. évre vonatkozó szociális szakvizsgadíj 53.000,- Ft/fő, mely tartalmazza a konzultáció költségét is. A konzultáció időtartama 28-40 óra, melynek helyéről és idejéről értesítjük a jelentkezőt.

Amennyiben a jelölt a vizsgadíjat a megjelölt határidőig nem fizeti be, a vizsgát nem kezdheti meg, a vizsgára történő jelentkezést érvénytelennek tekintjük, melyről értesítjük a jelöltet.


Szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam és szociális alapvizsga

A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamra és szociális alapvizsgára a jelentkezéseket a "" című adatlapon lehet elküldeni. A 2016-os vizsgaidőszakban a szakvizsgára jelentkezés határideje: 2015. szeptember 1.

A határidő a jelentkezési lap postai feladásának időpontját jelenti.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
 • az előírt szakmai gyakorlat igazolásául szolgáló nyilatkozatot, illetve szakmai önéletrajzot.


A szükséges iratok hiányának pótlásáról, illetve a jelentkezés elutasításról a benyújtást követő 14 napon belül értesítést küldünk. Amennyiben a jelentkező a szükséges iratok hiányát 14 napon belül nem pótolja, jelentkezése elutasítottnak tekintendő.

NRSZH értesíti a hozzá jelentkező, valamint a hozzá átirányított jelölteket, a szociális alapvizsgára bocsátás alapfeltételéül előírt alaptanfolyam, valamint a szociális alapvizsga szóbeli és írásbeli vizsga, helyéről és időpontjáról, az alaptanfolyami-, illetve vizsgadíj befizetésének módjáról és határidejéről. NRSZH dönt a részletfizetés szabályairól.

Amennyiben a jelölt a vizsgadíjat, illetve alaptanfolyami díjat a megjelölt határidőig nem fizeti be, az alaptanfolyamot, vizsgát nem kezdheti meg, a vizsgára történő jelentkezést érvénytelennek tekintjük, melyről értesítjük a jelöltet.

2016. évre vonatkozó szociális alaptanfolyam díja 107.000 Ft/fő, a szociális alapvizsga díja pedig 26.500 Ft/fő.

PÁLYÁZATOK
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
TÁMOP 5.4.10.
TÁMOP 5.2.9.
TÁMOP 5.2.6.
TÁMOP 5.4.1-12/1.
EFOP 3.1.1.
LEZÁRULT UNIÓS PÁLYÁZATOK
MÓDSZERTANI ARCHÍVUM
KUTATÁSI ARCHÍVUM
ADATBÁZIS
KÉPZÉS